Nieuws

 • Beste collega,

  Iedereen die aan de VUB een loon of een beurs van de universiteit ontvangt en onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid, heeft recht op ecocheques voor het jaar 2017. De referentieperiode voor de berekening loopt van 01 oktober 2016 tot en met 30 september 2017.

  Uitzonderingen hierop zijn de leden van het integratiekader, de jobstudenten en de bezoldigde emeriti. Met deze maatregel voert de VUB de CAO IV hoger onderwijs uit om de koopkracht van de werknemers iets te verhogen.

  Met deze ecocheques kan je producten en diensten van ecologische aard aankopen. De volledige uitleg en de lijst van producten en diensten die kunnen aangekocht worden met ecocheques kan je hier vinden.

  Het bedrag van de ecocheques is vastgesteld op € 108 per jaar voor voltijdse medewerkers. Deeltijdse medewerkers ontvangen ecocheques voor een bedrag naar rato van hun tewerkstellingspercentage.

  Wanneer krijg ik mijn ecocheques en waar kan ik deze afhalen?

  gepost door David Melaerts van Compensation & Benefits Officer